Bản vẽ kỹ thuật 

HDX Cabling Rack

HDX Cabling Rack
Tên tập tin: VIETRACK HDX Cabling Rack.PDF
Kích thước: 744.08 KB
Tải về | Lượt tải: 3375

Wall Mount Enclosure

Wall Mount Enclosure
Tên tập tin: VIETRACK Wall Mount Enclosure.pdf
Kích thước: 249.18 KB
Tải về | Lượt tải: 3171

4 Posts Open Rack

4 Posts Open Rack
Tên tập tin: VIETRACK 4 Posts Open Rack.pdf
Kích thước: 522.01 KB
Tải về | Lượt tải: 2352

2 Posts Open Rack

2 Posts Open Rack
Tên tập tin: VIETRACK 2 Post Open Rack.pdf
Kích thước: 219.08 KB
Tải về | Lượt tải: 2126

S-Series Server Cabinet

S-Series Server Cabinet
Tên tập tin: VIETRACK S-Series Server Cabinet-Drawing.pdf
Kích thước: 1.16 MB
Tải về | Lượt tải: 867

V-Series Server Cabinet

V-Series Server Cabinet
Tên tập tin: VIETRACK V-Series Server Cabinet-Drawing.pdf
Kích thước: 1.66 MB
Tải về | Lượt tải: 946