Đặc trưng cơ bản

Thông số kỹ thuật

Thông tin đặt hàng

Chiều rộng: Chiều sâu:

Mã hàng Mô tả Chiều cao Chiều rộng Chiều sâu
FAN
VRAC02-FP1 Fan Plate, With 2 Cooling Fans mm mm mm
VRAC00-FP1 Fan Plate, Without Fan mm mm mm
VRAC01-F Cooling Fan mm mm mm
OTHERS
VRAH00-M6 Screw mm mm mm
VRAM01-B30 Support Item For Open Rack Shelf, Black 44,45 mm 32 mm  300 mm
title="Đăng bởi " rel="author" >